A. Hlinku 1149/3-5, Sereď

– Zateplenie obvodového plášťa a strechy

– Zateplenie obvodového plášťa

– Zateplenie a vymaľovanie schodísk

– Dodávka a montáž plastových okien v spoločných a pivničných

priestoroch

– Kompletná obnova, zateplenie pivničných priestorov

– Kompletná rekonštrukcia ústredného kúrenia

– Rekonštrukcia elektroinštalačných rozvodov v spoločných

priestoroch

– Montáž kamerového systému

– Montáž bleskozvodov

– Rekonštrukcia okapového chodníka

– Satelitno – televízny a internetový rozvod do každého bytu

 

Po ukončení prác