A. Hlinku 51/67,69, Piešťany

– Zateplenie obvodového plášťa

– Rekonštrukcia a zateplenie stropov 1.NP

– Dodávka a montáž plastových okien v spoločných priestoroch

– Dodávka a montáž poštových schránok

– Dodávka a montáž zvončekových tabiel

– Odstránenie systémovej poruchy balkónov

– Osadenie bočných stien a zábradlia balkónov

– Kompletná rekonštrukcia balkónových podláh, vrátane

nášľapných vrstiev

– Oprava okapového chodníka

– Výmena spoločných rozvodov

– Rekonštrukcia rozvodov SV, TÚV, C-TUV, kanalizácie a plynu

– Rekonštrukcia bleskozvodu vrátane revíznej správy

 

Pred začatím prác

Po ukončení prác