LUKYSTAV.SK

KONTAKT

Sídlo spoločnosti:

LUKYSTAV, s.r.o.

Váhovská cesta 517, Dolná Streda, 925 63.

Telefón: +421 917 846 580 / 031-7899965

E-mail: info@lukystav.sk

Budatínska 1, Bratislava, 851 05

Telefón: +421 917 228 996 / +421 917 651 705

E-mail: info@lukystav.sk

Pobočka Bratislava:

LUKYSTAV, s.r.o.

 
 

A. Hlinku 51/67,69, Piešťany

- Zateplenie obvodového plášťa

- Rekonštrukcia a zateplenie stropov 1.NP

- Dodávka a montáž plastových okien v spoločných priestoroch

- Dodávka a montáž poštových schránok

- Dodávka a montáž zvončekových tabiel

- Odstránenie systémovej poruchy balkónov

- Osadenie bočných stien a zábradlia balkónov

- Kompletná rekonštrukcia balkónových podláh, vrátane

  nášľapných vrstiev

- Oprava okapového chodníka

- Výmena spoločných rozvodov

- Rekonštrukcia rozvodov SV, TÚV, C-TUV, kanalizácie a plynu

- Rekonštrukcia bleskozvodu vrátane revíznej správy

 

Pred začatím prác

Po ukončení prác

...Udržíme teplo vo Vašom domove