Čepenská 1214, Sereď

– Zateplenie obvodového plášťa

– Kompletná výmena balkónov

– Dodávka a montáž hlavných vstupných AL dverí

– Dodávka a montáž plastových okien na spoločných priestoroch

– Kompletná obnova, zateplenie pivničných priestorov

– Vymaľovanie spoločných priestorov

– Montáž zvončekov a schránok

– Výmena zdravotechniky

 

Po ukončení prác