LUKYSTAV.SK

KONTAKT

Sídlo spoločnosti:

LUKYSTAV, s.r.o.

Váhovská cesta 517, Dolná Streda, 925 63.

Telefón: +421 917 846 580 / 031-7899965

E-mail: info@lukystav.sk

Budatínska 1, Bratislava, 851 05

Telefón: +421 917 228 996 / +421 917 651 705

E-mail: info@lukystav.sk

Pobočka Bratislava:

LUKYSTAV, s.r.o.

 
 

Certifikáty a licencie  

Disponujeme licenciami udelenými TSÚS, ktoré oprávňujú našu spoločnosť používať zatepľovacie systémy Termo+, Baumit, Stomix, Weber – Teranova a taktiež nám bola udelená licencia na montáž strešného hydroizolačného systému Fatrafol.  Naši pracovníci sú zaškolení na prácu v každom konkrétnom KZS. Spoločnosť Lukystav, s.r.o.  je držiteľom certifikátu ISO 9001, v r. 2013 sme sa stali členmi „Združenia pre podporu obnovy bytových domov“  a Úradom regionálneho zdravotníctva SR nám bolo udelené „Oprávnenie na odstraňovanie azbestu, alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb v interiéroch budov“.

...Udržíme teplo vo Vašom domove