Dibrovova 834/2,3,4,5, Nové Mesto nad Váhom

-Zateplenie bytového domu
-Zateplenie strešného plášťa
-Odstránenie systémovej poruchy loggií
-Zateplenie podhľadov pivničných priestorov
-Rekonštrukcia okapového chodníka
-Modernizácia spoločných priestorov bytového domu
-Výmena spoločných rozvodov – hydraulické vyregulovanie TÚV a doizolovanie potrubí SV, TÚV a C-TÚV

Pred začatím prác

Po ukončení prác