Dolnomajerská 1223/3-5, Sereď

– Zateplenie bytového domu a rekonštrukcia a zateplenie strechy

– Rekonštrukcia a zateplenie stropov 1. NP

– Obnova vstupov a schodísk do bytového domu

– Kompletná výmena zábradlí a sanácia podláh na lodžiach

– Rekonštrukcia elektroinštalácie osvetlenia spoločných priestorov

– Rekonštrukcia bleskozvodu vrátane revíznej správy

– Dodávka a montáž hlavných vstupných dverí

– Dodávka a montáž plastových okien v spoločných priestoroch

– Vymaľovanie spoločných priestorov

– Dodávka a montáž zvončekových tabiel

– Dodávka a montáž poštových schránok

– Vyregulovanie a zaizolovanie rozvodov teplej vody

– Spôsob financovania: ŠFRB

 

Pred začatím prác

Po ukončení prác