LUKYSTAV.SK

KONTAKT

Sídlo spoločnosti:

LUKYSTAV, s.r.o.

Váhovská cesta 517, Dolná Streda, 925 63.

Telefón: +421 917 846 580 / 031-7899965

E-mail: info@lukystav.sk

Budatínska 1, Bratislava, 851 05

Telefón: +421 917 228 996 / +421 917 651 705

E-mail: info@lukystav.sk

Pobočka Bratislava:

LUKYSTAV, s.r.o.

 
 

Fándlyho 748, Sereď

- Zateplenie obvodového plášťa

- Dodávka a montáž plastových okien v spoločných priestoroch

- Vymaľovanie spoločných priestorov

- Výmena zdravotechniky (SV, TÚV, C-TÚV, vnútorná kanalizácia,)

- Hydraulické vyregulovanie cirkulácie TÚV

- Rekonštrukcia elektroinštalácie v spoločných priestoroch

- Rekonštrukcia bleskozvodu vrátane revíznej správy

 

 

Pred začatím prác

Po ukončení prác

...Udržíme teplo vo Vašom domove