LUKYSTAV.SK

KONTAKT

Sídlo spoločnosti:

LUKYSTAV, s.r.o.

Váhovská cesta 517, Dolná Streda, 925 63.

Telefón: +421 917 846 580 / 031-7899965

E-mail: info@lukystav.sk

Budatínska 1, Bratislava, 851 05

Telefón: +421 917 228 996 / +421 917 651 705

E-mail: info@lukystav.sk

Pobočka Bratislava:

LUKYSTAV, s.r.o.

 
 

Fándlyho 755, Sereď

-Zateplenie obvodového plášťa

-Rekonštrukcia a zateplenie strechy

-Rekonštrukcia a zateplenie stropov 1. NP.

-Dodávka a montáž plastových okien v spoločných priestoroch

-Dodávka a montáž hlavných vstupných dverí

-Dodávka a montáž poštových schránok

-Dodávka a montáž zvončekových tabiel

-Odstránenie systémovej poruchy balkónov

-Osadenie bočných stien a zábradlia balkónov

-Kompletná rekonštrukcia balkónových podláh, vrátane

 nášľapných vrstiev

-Oprava okapového chodníka

-Výmena spoločných rozvodov

-Rekonštrukcia rozvodov SV, TÚV, C-TUV, kanalizácie a plynu

-Výmena osobného výťahu

-Rekonštrukcia bleskozvodu vrátane revíznej správy

-Spôsob financovania: ŠFRB

 

 

 

Pred začatím prác

Po ukončení prác

...Udržíme teplo vo Vašom domove