Holíčska 13,15 Bratislava – Petržalka

– Zateplenie obvodového plášťa a strechy

– Výmena kopilitov a domurovanie okenných otvorov

– Dodávka a montáž plastových okien na spoločných priestoroch

– Montáž bleskozvodov

– Kotvenie, sanácia balkónov a lodžií BANKS

– Kompletná obnova pivničných priestorov

– Spôsob financovania: ŠFRB