Holíčska 3, Bratislava

– Zateplenie obvodového plášťa a strechy

– Výmena kopilitov a domurovanie okenných otvorov

– Dodávka a montáž plastových okien na spoločných priestoroch

– Montáž bleskozvodov

– Kotvenie, sanácia balkónov a lodžií BANKS

– Spôsob financovania: ŠFRB

 

Pred začatím prác

Po ukončení prác