Jesenského 1111, Sereď

– Zateplenie obvodového plášťa

– Zateplenie strechy + hydroizolácia

– Zateplenie pivničných priestorov

– Výmena okien a coopilitov na spol. častiach

– Výmena pivničných okien

– Dodávka a montáž vchodových dverí, elektronický vrátnik

– Dlažba vo vestibule a pred vchodovými dverami

– Výmena stupňov na vstupných schodiskách

– Zateplenie a vymaľovanie schodísk

– Montáž bleskozvodov