Jungmanova 18, 20, Bratislava

-Zateplenie obvodového plášťa

-Dodávka a montáž plastových okien v spoločných priestoroch

-Dodávka a montáž hlavných vstupných dverí

-Odstránenie systémovej poruchy balkónov

-Rekonštrukcia rozvodov SV, TÚV, C-TUV, kanalizácie a plynu

-Rekonštrukcia bleskozvodu vrátane revíznej správy

 

Pred začatím prác

Po ukončení prác