Koreszkova 1157/22, Skalica

-Zateplenie obvodového plášťa

-Rekonštrukcia a zateplenie strechy

-Rekonštrukcia a zateplenie stropov 1.NP

-Dodávka a montáž plastových okien v pivničných priestoroch

-Odstránenie systémovej poruchy balkónov

-Osadenie bočných stien a zábradlia balkónov

-Kompletná rekonštrukcia balkónových podláh, vrátane

nášľapných vrstiev

-Oprava časti okapového chodníka

-Rekonštrukcia bleskozvodu vrátane revíznej správy

 

Pred začatím prác

Po ukončení prác