LUKYSTAV.SK

KONTAKT

Sídlo spoločnosti:

LUKYSTAV, s.r.o.

Váhovská cesta 517, Dolná Streda, 925 63.

Telefón: +421 917 846 580 / 031-7899965

E-mail: info@lukystav.sk

Budatínska 1, Bratislava, 851 05

Telefón: +421 917 228 996 / +421 917 651 705

E-mail: info@lukystav.sk

Pobočka Bratislava:

LUKYSTAV, s.r.o.

 
 

NAŠE SLUŽBY:

Kotvenie lodžií

Financovanie obnovy

 

Komplexná rekonštrukcia

Kotvenie lodžií - BANKS

 

Panelové domy vystavané systémom BANKS-S, obsahujú technickú vadu uchytenia predsadených balkónov – lodžií. Porucha spočíva v nesprávne realizovanom kotvení predsadených lodžií k objektu /panelovému domu/. Toto kotvenie obmedzuje vzájomné posuny medzi domom a konštrukciou lodžií vo zvislom, ako aj vodorovnom smere.  Posuny, spôsobené teplotnými zmenami v priebehu denného i nočného cyklu spôsobujú narúšanie konštrukcie a statiky predsadených lodžií. Táto konštrukčná chyba predstavuje i bezpečnostný problém,  preto Vám ponúkame jedinečné riešenie.

 

Novo navrhnuté kotvenie TERMO + holding a.s. prináša riešenie tohto problému bez zásahu do interiéru a stavebné práce sú vykonávané zo strany lodžií. Kotvenie zároveň  rieši aj prípadný osový posun nosných stien paneláku voči zvislým stenám lodžie. Práce sa vykonávajú diamantovou vŕtacou sústavou, ktorá umožňuje veľmi presné a bezhlučné osadenie doplnkového kotvenia. Riešenie od TERMO + holding a.s. je moderným a konformným riešením pre vašu bezpečnosť.

 

Firma LUKYSTAV s.r.o. je spolu s TERMO + holding a.s. výhradným dodávateľom kotvenia na slovenskom trhu. Naši zamestnanci absolvovali odborné školenie potrebné na realizáciu kotvenia.

Najnovšie riešenie kotvenia lodžií !

Úspešné kotvenie predsadených lodžií bytového domu Holíčska 13-15, Blagoevova 18-20, Pečnianska 1-3, Bratislava

 

Po ukončení prác boli TSÚS vykonané výťažné skúšky daného kotvenia.

Ďalšie úspešné kotvenie predsadených lodžií bytového domu Znievska 1, 3 a Znievska 13, 15  Bratislava

...Udržíme teplo vo Vašom domove