Medveďovej 30, Bratislava

-Zateplenie obvodového plášťa

-Rekonštrukcia a zateplenie stropov 1.NP

-Dodávka a montáž plastových okien v pivničných priestoroch

-Dodávka a montáž hlavných vstupných dverí

-Dodávka a montáž zvončekových tabiel

-Kompletná rekonštrukcia balkónových podláh, vrátane vrátane nášľapných vrstiev

-Oprava okapového chodníka

-Rekonštrukcia bleskozvodu vrátane revíznej správy

 

Pred začatím prác

Po ukončení prác