Mierová 56-58, Želiezovce

Zníženie energetickej náročnosti bytového domu:

  • Zateplenie bytového domu
  • Odstránenie systémovej poruchy
  • Výmena spoločných rozvodov vody a kanalizácie v bytovom dome
  • Iná modernizácia