Mierová 60,62,64, Želiezovce

-Zateplenie bytového domu

-Odstránenie systémovej poruchy loggií

-Zateplenie podhľadov pivničných priestorov

-Rekonštrukcia okapového chodníka

-Modernizácia spoločných priestorov bytového domu

Pred začatím prác

Po ukončení prác