Námestie M. R. Štefánika 926/6 – 10, Šahy

-Zateplenie obvodového plášťa

-Rekonštrukcia a zateplenie strechy

-Rekonštrukcia a zateplenie stropov 1. NP.

-Dodávka a montáž plastových okien v spoločných priestoroch

-Dodávka a montáž hlavných vstupných dverí

-Dodávka a montáž poštových schránok

-Dodávka a montáž zvončekových tabiel

-Odstránenie systémovej poruchy balkónov

-Osadenie bočných stien a zábradlia balkónov

-Kompletná rekonštrukcia balkónových podláh, vrátane nášľapných vrstiev

-Oprava okapového chodníka

-Výmena spoločných rozvodov

-Rekonštrukcia rozvodov SV, TÚV, C-TUV, kanalizácie a plynu

-Rekonštrukcia bleskozvodu vrátane revíznej správy

 

Pred začatím prác

Po ukončení prác