Námestie Slobody 29, Sereď

– Zateplenie obvodového plášťa

– Generálna rekonštrukcia a zateplenie strechy

– Rekonštrukcia bleskozvodu vrátane revíznej správy

– Kompletná výmena vstupných schodísk

– Kompletná výmena zábradlia balkónov

– Kompletná rekonštrukcia balkónových podláh vrátane

nášľapných vrstiev

– Kompletná výmena výťahov

– Dodávka a montáž hlavných vstupných dverí

– Dodávka a montáž plastových okien v spoločných priestoroch

– Zateplenie stropov v spoločných nebytových priestoroch

– Vymaľovanie spoločných priestorov

– Dodávka a montáž zvončekových tabiel

– Dodávka a montáž poštových schránok

– Výmena zdravotechniky (SV, TÚV, C-TÚV, vnútorná kanalizácia,

plyn)

– Hydraulické vyregulovanie cirkulácie TÚV

– Vyregulovanie kúrenia

– Spôsob financovania: ŠFRB

 

Pred začatím prác

Počas realizácie prác

Po ukončení prác