LUKYSTAV.SK

KONTAKT

Sídlo spoločnosti:

LUKYSTAV, s.r.o.

Váhovská cesta 517, Dolná Streda, 925 63.

Telefón: +421 917 846 580 / 031-7899965

E-mail: info@lukystav.sk

Budatínska 1, Bratislava, 851 05

Telefón: +421 917 228 996 / +421 917 651 705

E-mail: info@lukystav.sk

Pobočka Bratislava:

LUKYSTAV, s.r.o.

 
 

Námestie Slobody 29, Sereď

- Zateplenie obvodového plášťa

- Generálna rekonštrukcia a zateplenie strechy

- Rekonštrukcia bleskozvodu vrátane revíznej správy

- Kompletná výmena vstupných schodísk

- Kompletná výmena zábradlia balkónov

- Kompletná rekonštrukcia balkónových podláh vrátane

 nášľapných vrstiev

- Kompletná výmena výťahov

- Dodávka a montáž hlavných vstupných dverí

- Dodávka a montáž plastových okien v spoločných priestoroch

- Zateplenie stropov v spoločných nebytových priestoroch

- Vymaľovanie spoločných priestorov

- Dodávka a montáž zvončekových tabiel

- Dodávka a montáž poštových schránok

- Výmena zdravotechniky (SV, TÚV, C-TÚV, vnútorná kanalizácia,

 plyn)

- Hydraulické vyregulovanie cirkulácie TÚV

- Vyregulovanie kúrenia

- Spôsob financovania: ŠFRB

 

 

 

Po ukončení prác

Pred začatím prác

Počas realizácie prác

...Udržíme teplo vo Vašom domove