Novomestská 41-43, Sereď

– Zateplenie obvodového plášťa a strechy

– Kompletná výmena balkónov

– Kompletná výmena výťahov

– Dodávka a montáž hlavných vstupných AL dverí

– Obnova vstupného schodiska

– Dodávka a montáž plastových okien na spoločných priestoroch

– Kompletná obnova, zateplenie pivničných priestorov

– Výmena zdravotechniky

– Vymaľovanie spoločných priestorov

 

Začiatok realizácie prác

Po ukončení prác

Rekonštrukcia výťahov