LUKYSTAV.SK

KONTAKT

Sídlo spoločnosti:

LUKYSTAV, s.r.o.

Váhovská cesta 517, Dolná Streda, 925 63.

Telefón: +421 917 846 580 / 031-7899965

E-mail: info@lukystav.sk

Budatínska 1, Bratislava, 851 05

Telefón: +421 917 228 996 / +421 917 651 705

E-mail: info@lukystav.sk

Pobočka Bratislava:

LUKYSTAV, s.r.o.

 
 

Naše služby radi prispôsobíme vaším predstavám 

Spoločnosť Lukystav, s.r.o. pôsobí na pracovnom trhu od r. 2004. Počas obdobia nášho pôsobenia sme nadobudli množstvo praktických skúseností, teoretických vedomostí a taktiež sledujeme najnovšie trendy v oblasti nášho pôsobenia. Našim cieľom je poskytovať profesionálne služby na najvyššej úrovni a tým uspokojiť požiadavky aj tých najnáročnejších klientov.

O spoločnosti

 

Našim klientom ponúkame široké portfólio služieb súvisiacich s komplexnou revitalizáciou bytového domu počnúc od prípravy  projektovej dokumentácie a vymedzenia rozsahu realizovaných prác.

S rozsahom prác je nevyhnutné riešiť spôsob vhodného financovania daného projektu obnovy. Ponúkame poradenstvo v oblasti financovania formou ŠFRB, komerčných úverov, príp. aktuálnych štátnych dotácií.

Nasleduje samotná realizácia komplexnej obnovy bytového domu t.j:

           zateplenie obvodového plášťa

           odstránenie systémových porúch

           rekonštrukcia strechy

           výmena plastových alebo AL okien

           a dverí

           obnova výťahov

           výmena stúpajúcich  rozvodov,    

           hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy

           kotvenie lodžií  

           rekonštrukcia balkónových konštrukcií

           oprava bleskozvodov

           satelitno – televízne a internetové rozvody

           montáž  kamerových systémov a pod

Počas celej realizácie prác naši pracovníci udržujú na stavenisku poriadok a dodržujú všetky predpisy  v oblasti BOZP. Po ukončení prác a odovzdaní diela klientovi dáme priestory ako interiéru tak aj exteriéru bytového domu do pôvodného stavu.

 

Na našej web stránke Vám ponúkame možnosť skontaktovať sa s našou spoločnosťou formou kontaktného formulára, kde Vám tím našich odborníkov poradí v ďalšom postupe ohľadom Vašich požiadaviek.

 

Lukystav, s.r.o.

Dušan Vajdík, konateľ

 

Poradíme Vám

ako na to...

...Udržíme teplo vo Vašom domove