Poštová 1157/3, 4, 5, 6, Sereď

-Zateplenie obvodového plášťa a strechy

-Rekonštrukcia a zateplenie stropov 1. NP.

-Dodávka a montáž plastových okien v spoločných priestoroch

-Dodávka a montáž hlavných vstupných dverí

-Dodávka a montáž poštových schránok

-Dodávka a montáž zvončekových tabiel

-Rekonštrukcia bleskozvodu vrátane revíznej správy

 

Pred začatím prác

Po ukončení prác