Radlinského 5-15, Malacky

Komplexná obnova bytového domu:
• Zateplenie bytového domu
• Modernizácia bytového domu
• Výmena rozvodov