LUKYSTAV.SK

KONTAKT

Sídlo spoločnosti:

LUKYSTAV, s.r.o.

Váhovská cesta 517, Dolná Streda, 925 63.

Telefón: +421 917 846 580 / 031-7899965

E-mail: info@lukystav.sk

Budatínska 1, Bratislava, 851 05

Telefón: +421 917 228 996 / +421 917 651 705

E-mail: info@lukystav.sk

Pobočka Bratislava:

LUKYSTAV, s.r.o.

 
 

M.R Štefánika 1152/18, 20, 22, 24, 26, Sereď

Referencie

A. Hlinku 1149/3-5, Sereď

Novomestská 41-43, Sereď

Zateplenie obvodového plášťa, výmena kopilitového

zasklenia bytového domu, kotvenie lodžií.

Realizácia: 2013

Spôsob financovania: dotácia MDVaRR SR

 

Zateplenie bytového domu, kotvenie lodžií.

Realizácia: 2012/2013

Spôsob financovania: ŠFRB

 

Zateplenie bytového domu.

Realizácia: 2011/2012

 

Odstránenie systémových vád, zateplenie a obnova

bytového domu.

Realizácia: 2013

Zateplenie a modernizácia bytového domu

Realizácia: 2013

 

 

Tepelná ochrana a modernizácia bytového domu

Realizácia:  9/2013 - 2/2014

Odstránenie závad na fasáde so zateplením

objektu.

Realizácia: 2012

 

Zateplenie bytového domu.

Realizácia: 2011

Spôsob financovania: Slovseff

Blagoevova 18,20 Bratislava

 

Holíčska 13, 15 Bratislava

Jesenského 1111 Sereď

Žatevná 10-12, Bratislava

Rovniakova 16, Bratislava

Dionýza Štúra 1010/6, Sereď

Dionýza Štúra 1011/4, Sereď

Holíčska 3, Bratislava

Odstránenie systémových vád, zateplenie a obnova

bytového domu.

Realizácia: 2014

Spôsob financovania: ŠFRB

Zateplenie a modernizácia bytového domu

Realizácia: 2014

 

 

Zateplenie a modernizácia bytového domu

Realizácia: 2014

Dionýza Štúra 760/17,19,21, Sereď

Zateplenie a odstránenie systémových porúch bytového domu

Realizácia: 2014

Jasná 374, 375, Nové Mesto nad Váhom

Zateplenie a odstránenie systémových porúch bytového domu

Realizácia: 2014

Spôsob financovania: ŠFRB

Čepenská 1214, Sereď

Obnova a odstránenie systémových porúch bytového domu

Realizácia: 2014

Námestie Slobody 29, Sereď

Zateplenie a odstránenie systémových porúch bytového domu

Realizácia: 2014

Spôsob financovania: ŠFRB

Juraja Fándlyho 754, Sereď

Zateplenie a odstránenie systémových porúch bytového domu

Realizácia: 2014

Spôsob financovania: ŠFRB

Znievska 13, 15, Bratislava

Zateplenie a odstránenie systémových porúch bytového domu

Realizácia: 2014

Spôsob financovania: ŠFRB

Dolnomajerská 1235, Sereď

Zateplenie a odstránenie systémových porúch bytového domu

Realizácia: 2014

1 

Stavba roka

     2014

Fándlyho 748, Sereď

Zateplenie a odstránenie systémových porúch bytového domu

Realizácia: 2015

Fándlyho 744, Sereď

Zateplenie a odstránenie systémových porúch bytového domu

Realizácia: 2015

Spádová 1142, Sereď

Zateplenie a odstránenie systémových porúch bytového domu

Realizácia: 2015

Čepenská 1211, Sereď

Obnova bytového domu

Realizácia: 2015

Spádová 1144, Sereď

Komplexná obnova bytového domu

Realizácia: 2015

J. Krena 361/12-15, Nové Mesto nad Váhom

Zateplenie bytového domu

Realizácia: 2015

Spôsob financovania: ŠFRB

Dolnomajerská 1223/3-5, Sereď

Komplexná obnova bytového domu

Realizácia: 2015

Spôsob financovania: ŠFRB

Fándlyho 755, Sereď

Komplexná obnova bytového domu

Realizácia: 2015

Spôsob financovania: ŠFRB

Jesenského 1113/49-51, Sereď

Komplexná obnova bytového domu

Realizácia: 2016

 

A. Hlinku 51/67,69, Piešťany

Komplexná obnova bytového domu

Realizácia: 2016

 

Vajanského 2091/1,2, Nové Mesto nad Váhom

Komplexná obnova bytového domu

Realizácia: 2016

 

M.R. Štefánika 365/56,58,60, Stará Turá

Komplexná obnova bytového domu

Realizácia: 2016

 

Námestie M. R. Štefánika 926/6 - 10, Šahy

Komplexná obnova bytového domu

Realizácia: 2016

Spôsob financovania: ŠFRB

Hodská 1367, Galanta-Hody

Komplexná obnova bytového domu

Realizácia: 2016

 

Štvrť  SNP 966/38, 39, 40,  Galanta

 

Komplexná obnova bytového domu

Realizácia: 2016

Spôsob financovania: ŠFRB

Poštová 1157/3, 4, 5, 6, Sereď

Komplexná obnova bytového domu

Realizácia: 2016

 

...Udržíme teplo vo Vašom domove

Fándlyho 753, Sereď

Komplexná obnova bytového domu

Realizácia: 2016

Spôsob financovania: ŠFRB

 

Jungmanova 18, 20, Bratislava

Komplexná obnova bytového domu

Realizácia: 2016

Spôsob financovania: ŠFRB

 

M. R. Štefánika 813, Nové Mesto nad Váhom

Komplexná obnova bytového domu

Realizácia: 2016

Spôsob financovania: ŠFRB

 

Dr. I. Markoviča 2086/8,9 Nové Mesto nad Váhom

Komplexná obnova bytového domu

Realizácia: 2016

Spôsob financovania: ŠFRB

 

Železničná 3, Stupava

Komplexná obnova bytového domu

Realizácia: 2017

Spôsob financovania: Komerčný úver

 

 

Jesenského 1112, Sereď

Komplexná obnova bytového domu

Realizácia: 2017

Spôsob financovania: ŠFRB

 

M. Nešpora 1456, Holíč

Komplexná obnova bytového domu

Realizácia: 2017

Spôsob financovania: ŠFRB

 

Koreszkova 1157/22, Skalica

Komplexná obnova bytového domu

Realizácia: 2017

Spôsob financovania: ŠFRB

 

Medveď ovej 30, Bratislava

Komplexná obnova bytového domu

Realizácia: 2016

Spôsob financovania: ŠFRB

 

 

Švermova 1446/31, Galanta

Realizácia: 2017

Spôsob financovania: ŠFRB

 

Garbiarska 48, Sereď

Komplexná obnova bytového domu

Realizácia: 2017

Spôsob financovania: ŠFRB

 

A. Gwerkovej 22-28, Bratislava

Komplexná obnova bytového domu

Realizácia: 2016

Spôsob financovania: ŠFRB

 

Jesenského 3000, Sereď

Komplexná obnova bytového domu

Realizácia: 2017

Spôsob financovania:  ŠFRB

 

 

Zelená 10, Nové Mesto nad Váhom

Komplexná obnova bytového domu

Realizácia: 2017

Spôsob financovania:  ŠFRB

 

 

Hurbanova 136/2,4,6,8,10 Stará Turá

Komplexná obnova bytového domu

Realizácia: 2017

Spôsob financovania: Komerčný úver

 

 

Legionárska 2998, Sereď

Komplexná obnova bytového domu

Realizácia: 2017

Spôsob financovania:  ŠFRB

 

 

J.Kráľa 41,43,45,47, Šahy

Komplexná obnova bytového domu

Realizácia: 2018

Spôsob financovania:  ŠFRB

 

 

M.R. Štefánika 361/32,34, Stará Turá

Komplexná obnova bytového domu

Realizácia: 2018

Spôsob financovania: ŠFRB

 

 

Hlohová 14, Hlohovec

Komplexná obnova bytového domu

Realizácia: 2018

Spôsob financovania:  ŠFRB

 

 

Považská 1979/3,  Nové Mesto na Váhom

Komplexná obnova bytového domu

Realizácia: 2018

Spôsob financovania:  Komerčný úver

 

 

Mierová 60,62,64, Želiezovce

Komplexná obnova bytového domu

Realizácia: 2018

Spôsob financovania: Komerčný úver

 

 

SNP 384/13,14, Nové Mesto nad Váhom

Komplexná obnova bytového domu

Realizácia: 2018

Spôsob financovania:  Komerčný úver

 

 

A. Dubčeka 3537/10-12, Piešťany

Komplexná obnova bytového domu

Realizácia: 2018

Spôsob financovania:  ŠFRB

 

Komenského 3043/38,39,40, Sereď

Komplexná obnova bytového domu

Realizácia: 2018

Spôsob financovania: ŠFRB

 

 

Brezová 2871/1-3, Piešťany

Komplexná obnova bytového domu

Realizácia: 2018

Spôsob financovania:  Komerčný úver

 

Cukrovarská 182, Sereď

Komplexná obnova bytového domu

Realizácia: 2018

Spôsob financovania:  Komerčný úver

 

 

Dibrovova 834/2,3,4,5, Nové Mesto nad Váhom

Komplexná obnova bytového domu

Realizácia: 2018

Spôsob financovania: ŠFRB