Spádová 1142, Sereď

– Zateplenie a odstránenie systémových porúch

obvodového plášťa

– Dodávka a montáž plastových okien v spoločných priestoroch

– Dodávka a montáž hlavných vstupných AL dverí

– Vymaľovanie spoločných priestorov

– Montáž zvončekov a schránok

– Hydraulické vyregulovanie cirkulácie TÚV

– Rekonštrukcia bleskozvodu vrátane revíznej správy

 

Pred začatím prác

Po ukončení prác