Štvrť SNP 966/38, 39, 40, Galanta

-Zateplenie obvodového plášťa

-Rekonštrukcia a zateplenie stropov 1. NP

-Dodávka a montáž plastových okien v spoločných priestoroch

-Dodávka a montáž poštových schránok

-Dodávka a montáž zvončekových tabiel

-Odstránenie systémovej poruchy balkónov

-Osadenie bočných stien a zábradlia balkónov

-Kompletná rekonštrukcia balkónových podláh, vrátane

nášľapných vrstiev

-Oprava okapového chodníka

-Rekonštrukcia bleskozvodu vrátane revíznej správy

 

Pred začatím prác

Po ukončení prác