LUKYSTAV.SK

KONTAKT

Sídlo spoločnosti:

LUKYSTAV, s.r.o.

Váhovská cesta 517, Dolná Streda, 925 63.

Telefón: +421 917 846 580 / 031-7899965

E-mail: info@lukystav.sk

Budatínska 1, Bratislava, 851 05

Telefón: +421 917 228 996 / +421 917 651 705

E-mail: info@lukystav.sk

Pobočka Bratislava:

LUKYSTAV, s.r.o.

 
 

Sanácia zatepľovacích systémov

 

Obávate sa bezpečnosti nedostatočne pripevneného zatepľovacieho systému alebo nového zateplenia na problematické podklady?

Nový zatepľovací systém STX.THERM® SANA ponúka jedinečné technické riešenie pre všetky typy podkladov (betón, plné tehly, duté tehly, pórobetóny, penobetóny, drevené konštrukcie, systém Velox a ďalšie). Týmto systémom je zároveň možné sanovať pôvodné (dnes už nestabilné a nebezpečné) zateplenie.  

Hlavné výhody:

Je Váš súčasný zatepľovací systém "málo účinný" ?

 

Obávate sa bezpečnosti nedostatočne pripevneného zatepľovacieho systému alebo nového zateplenia na problematické podklady?

Nový zatepľovací systém STX.THERM® SANA ponúka jedinečné technické riešenie pre všetky typy podkladov (betón, plné tehly, duté tehly, pórobetóny, penobetóny, drevené konštrukcie, systém Velox a ďalšie). Týmto systémom je zároveň možné sanovať pôvodné (dnes už nestabilné a nebezpečné) zateplenie.  

Obávate sa bezpečnosti nedostatočne pripevneného zatepľovacieho systému alebo nového zateplenia na problematické podklady?

Nový zatepľovací systém STX.THERM® SANA ponúka jedinečné technické riešenie pre všetky typy podkladov (betón, plné tehly, duté tehly, pórobetóny, penobetóny, drevené konštrukcie, systém Velox a ďalšie). Týmto systémom je zároveň možné sanovať pôvodné (dnes už nestabilné a nebezpečné) zateplenie.  

Obávate sa bezpečnosti nedostatočne pripevneného zatepľovacieho systému alebo nového zateplenia na problematické podklady?

Nový zatepľovací systém STX.THERM® SANA ponúka jedinečné technické riešenie pre všetky typy podkladov (betón, plné tehly, duté tehly, pórobetóny, penobetóny, drevené konštrukcie, systém Velox a ďalšie). Týmto systémom je zároveň možné sanovať pôvodné (dnes už nestabilné a nebezpečné) zateplenie.

Systém STX.THERM® SANA je taktiež určený aj pre dodatočné „zdvojené“ zateplenie a dodatočné zvýšenie tepelno-izolačných vlastností súčasného (skôr aplikovaného)  zatepľovacieho systému.

 

Vďaka nemu môžu majitelia nehnuteľností „dotepliť“  svoj dom na požadované hodnoty, ktoré vyžaduje stavebná legislatíva. Výsledkom tak môže byť dosiahnutie tých najvyšších energetických tried.

Je Váš súčasný zatepľovací systém "málo účinný" ?

 

Výhody systému „zdvojenia“ zateplenia:

 

Naša firma je držitelom licencie pre realizáciu systému STX.THERM® SANA:

 

...Udržíme teplo vo Vašom domove