LUKYSTAV.SK

KONTAKT

Sídlo spoločnosti:

LUKYSTAV, s.r.o.

Váhovská cesta 517, Dolná Streda, 925 63.

Telefón: +421 917 846 580 / 031-7899965

E-mail: info@lukystav.sk

Budatínska 1, Bratislava, 851 05

Telefón: +421 917 228 996 / +421 917 651 705

E-mail: info@lukystav.sk

Pobočka Bratislava:

LUKYSTAV, s.r.o.

 
 

Komplexná rekonštrukcia

NAŠE SLUŽBY:

Kotvenie lodžií

Financovanie obnovy

 

Výťahy

 

 

Zmena Vám prinesie:

 

 • bezpečnosť,

 • odstránenie prevádzkových rizík,

 • podstatné zníženie poruchovosti,

 • estetiku,

 • výrazné zníženie energetických nákladov oproti pôvodnému stavu až o50%,

 • zväčšenie plochy a nosnosti kabíny,

 • výrazné zníženie hlučnosti prevádzkou výťahu,

 • garantovaná záruka na výťahy 5 rokov,

 • možnosť predĺženia záruky na výťahy až na 7 rokov.

 

Myslíme na budúcnosť

 

Ponúkame systémové riešenia na mieru, ktoré sa zhodnotia pri každom ďalšom kroku modernizácie a rekonštrukcie. To znamená, že nenavrhneme provizórne „záplaty“ na staré výťahové zariadenia a komponenty, ktoré by sa museli pri dodatočných úkonoch nahrádzať. Pripravíme podmienky na postupnú modernizáciu bez potreby zásahov do už existujúcich inštalácií.

 

Neradi by sme míňali Vaše peniaze za jednorazové krátkodobé opravy, ale naopak, zhodnotili ich ako Vašu investíciu.

Pri rekonštrukciách/modernizáciách/ výťahov kladieme  maximálne nároky na bezpečnosť, spoľahlivosť a ekonomickú prevádzku výťahov. V nemalej miere nám záleží aj na modernom dizajne a maximálnej možnej veľkosti výťahových kabín. Jednou z priorít našej firmy je do pôvodnej šachty namontovať maximálnu veľkú kabínu a šachtové dvere aby bol možný čo najväčší vstup do kabíny. Alebo podľa možnosti  šachtu predĺžiť. Toto ocenia najmä rodiny z malými deťmi a invalidní spoluobčania ktorý používajú invalidný vozík. Výťahové zariadenie, ako aj elektrická časť vrátane rozvádzača a ovládania dodávame českej výroby, ktoré  môže servisovať každá firma s oprávnením na výťahy.

 

Na nový výťah  poskytujeme  záruku v trvaní 4 rokov.

 

Pre našu firmu je veľmi dôležitá  maximálna spokojnosť našich zákazníkov a preto dbáme vo veľkej miere na odbornosť a zaškolenie našich pracovníkov.           Každý z našich pracovníkov sa pravidelne zúčastňuje odborných školení u certifikovaných výrobcov výťahov, čím si neustále zvyšujeme odbornú kvalifikáciu a profesionalitu.

 

 

 

Typy výťahov používaných pri rekonštrukciách:

 

TOV 320/1 -  trakčný osobný výťah

 

nosnosť-320 kg, 4 osoby, rýchlosť 1m/s

 

 

TOV 350/1 – trakčný osobný výťah

 

nosnosť- 350 kg, 4 osoby, rýchlosť 1m/s

 

 

TOV 400/1 – trakčný osobný výťah

 

nosnosť – 400 kg, 5 osôb, rýchlosť 1m/s

 

 

TOV 450/1 – trakčný osobný výťah

 

nosnosť 400 kg, 6 osôb rýchlosť, 1m/s

 

 

BOV 320/0,63 – bubnový osobný výťah

 

nosnosť 320 kg, 4 osoby, rýchlosť 0,63 m/s

 

 

TOV 800/1 – trakčný osobný výťah

 

nosnosť 800 kg, 10 osôb, rýchlosť 1m/s

 

 

TOV 1000/1 – trakčný osobný výťah

 

nosnosť 1000 kg, 13 osôb, rýchlosť 1m/s

 

 

Možnosť všetkých typov:

 

   •   neprechodné a prechodné,

   •   s ručnými alebo automatickými dverami.

                                       

Výťahové zariadenie, ako aj elektrická časť vrátane rozvádzača je českej výroby a môže ho servisovať každá firma s oprávnením na výťahy.

 

Vyhotovenie stien:

 

  -    podlaha je tvorená odľahčenou plechovou podlážkou. Táto podlážka je  krytá špeciálnou krytinou  znášajúcou záťaž :  ALTRO -      

       dodávaná v rôznych farbách.

  -    bočné a zadné steny sú obojstranne pozinkovaný plech, potiahnutý za tepla  polyrey rôznych vzorov a farieb.  

  -    okopové plechy o  výške 100 mm sú z nehrdzavejúcej ocele brus

  -    madlo  z nereze

  -    zrkadlo

 

Osvetlenie:

 

  -    stropné svietidlá sú dodávané vo forme LED diódami

 

Ovládacie panely:

 

  -    všetky kabíny sú dodávané s ovládacím tablom  s oválnymi  tlačidlami v nehrdzavejúcej oceli  s 10 mil. spínacích cyklov

 

Kabínove dvere

BUS, rozmer 800x2000

nerez panely  

prah 100mm nerez

Šachtové dvere

1) Ručné dvere KOVOT

 

Kompletne vybavené dvere, pánty pravo / napravo pri pohľade z nástupišťa, vnútorné rozmery 800x2000mm

Madlo - Nerezové priemer 25mm, dĺžka 450mm, priehľadné okno, nástrek  RAL podľa výberu zákazníka

Dverná uzávierka  WYKOV

 

Riadenie výťahu

Je mikroprocesorovým rozvádzačom do 16-tich staníc. V rozvádzači je osadený frekvenčný menič .  Plný zber, alebo zber smerom dolu, minimalizácia mechanických spínacích elementov,  možnosť programovania a zálohovania dát prostredníctvom PC, ku spojeniu dvoch výťahov do duplexu stačí prepojiť rozvádzače káblom bez prídavných dosiek, chybné stavy sa zapisujú do pamäte pre neskoršiu analýzu - osvedčený riadiaci systém-4VDN

 

Pri výpadku el. energie sa uvedie do činnosti núdzové LED osvetlenie vrátane podsvietenia tlačítok v klietke.

 

Pohon výťahu  

Stroj   S3 TOV 400/1, elektromotor  4kW, brzda 48V-DC, Český stroj, alebo ALBERTO SASSI, s dlhoročnou tradíciou

 

Vybavenie výťahu

Gong pri dojazde do stanice ,digitálny indikátor  LCD : pozícia výťahu v kabíne a vo východzej stanici –  LCD  smerová signalizácia v ostatných staniciach, núdzové osvetlenie, váženie kabíny s ukazovateľom v kabíne preťaženie, čelné dosky nerez, hovorové zariadenie v kabíne – telefónny komunikátor vyvedený na dispečing.

 

 -  zvukový signál (gong) pri dojazde do stanice

 -  digitálny indikátor pozície a smeru jazdy výťahu v kabíne

 -  potvrdenie voľby  

 -  signalizácia preťaženia na ovládacom paneli v kabíne

 -  núdzové osvetlenie kabíny  LED

 -  nerezové presvetľovacie antivandálne tlačítka

 -  panely tlačítok v prevedení nerez - lesk

 -  dorozumievacie zariadenie v kabíne (telefón)

 

 

Opláštenie výťahovej šachty

 

Opláštenie výťahovej šachty zahŕňa demontáž zábradlia a pôvodného ohradenia výťahovej šachty.

 

Odvoz, likvidácia pôvodného ohradenia a stavebného odpadu.

 

Montáž nového opláštenia, spĺňajúceho STN 81-1 v rátane certifikátu, certifikovaným materiálom  

 

Povrchová úprava ,prevedená interiérovým náterom (farba náteru podľa výberu zákazníkom).

Montáž pôvodného zábradlia.

 

V cene je zahrnuté : všetky práce nutné k perfektnému prevedeniu diela,  t.j.: cena vlastného zariadenia, doprava na miesto montáže, vlastná montáž, sprievodná technická dokumentácia výťahu, posúdenie zhody v spolupráci s TI, odovzdanie výťahu zákazníkovi .

Odvoz stavebného odpadu ,jednotlivých dielov pôvodného zariadenia a jeho následnéhouloženia na skládku , všetky potrebné murárske a maliarske práce.

 

 

Pri rozhodovaní o rozsahu prác pri komplexnej revitalizácii Vášho bytového domu sa skoro vždy rieši otázka rekonštrukcie výťahu v konkrétnom bytovom dome. Ponúkame Vám niekoľko praktických rád a zdôvodnení, ako sa rozhodnúť správne:

Výťahy ,uvedené do prevádzky  pred rokom 1990  sú poruchové, nehovoriac o ich estetickej stránke, sú morálne aj technicky zastaralé. Ich stav je na dnešné podmienky  nedostačujúci, ako aj  nároky na bezpečnosť prepravovaných osôb predstavujú  zásadnú zmenu.

 

Určite ste zažili situáciu, keď Vás po nastúpení do výťahu zvierala úzkosť a strach, ktoré boli spôsobené   zníženým pocitom bezpečia a komfortu. Prečo si spoločný priestor nezveľadiť spoločnými silami?

Ku kvalitnému bývaniu bezpochyby patrí aj plne funkčný a estetický výťah vo Vašom dome. Výťah, ktorý Vás bezpečne a pohodlne odvezie na požadované poschodie. Realizujeme riešenie, ktoré splní Vaše nároky na funkčnosť, estetickú stránku výťahového zariadenia a bude prístupné Vašim finančným možnostiam.

...Udržíme teplo vo Vašom domove