Wolkrova 25,27,29, Bratislava

Komplexná obnova bytového domu

Realizácia: 2020

Spôsob financovania: ŠFRB

-Zateplenie bytového domu

-Zateplenie strešného plášťa

-Odstránenie systémovej poruchy loggií

-Modernizácia spoločných priestorov bytového domu

-Výmena spoločných rozvodov

 

Po skončení prác