LUKYSTAV.SK

KONTAKT

Sídlo spoločnosti:

LUKYSTAV, s.r.o.

Váhovská cesta 517, Dolná Streda, 925 63.

Telefón: +421 917 846 580 / 031-7899965

E-mail: info@lukystav.sk

Budatínska 1, Bratislava, 851 05

Telefón: +421 917 228 996 / +421 917 651 705

E-mail: info@lukystav.sk

Pobočka Bratislava:

LUKYSTAV, s.r.o.

 
 

Žatevná 10-12, Bratislava - Dúbravka

- Zateplenie obvodového plášťa

- Zateplenie vnútorných konštrukcií

- Komplexná sanácia balkónových dosák, sanácia balkónov

- Montáž mrazuvzdornej dlažby

- Montáž oceľového zábradlia s výplňou bezpečnostného skla

- Montáž bleskozvodov

...Udržíme teplo vo Vašom domove