LUKYSTAV.SK

KONTAKT

Sídlo spoločnosti:

LUKYSTAV, s.r.o.

Váhovská cesta 517, Dolná Streda, 925 63.

Telefón: +421 917 846 580 / 031-7899965

E-mail: info@lukystav.sk

Hrobáková 26, Bratislava, 851 02

Telefón: +421 917 228 996 / +421 917 651 705

E-mail: info@lukystav.sk

Pobočka Bratislava:

LUKYSTAV, s.r.o.

 
 

Zelená 10, Nové Mesto nad Váhom

-Zateplenie bytového domu

-Odstránenie systémovej poruchy balkónov

-Rekonštrukcia bleskozvodov

-Výmena výťahu

-Výmena spoločných rozvodov ZTI – vodovod, kanalizácia, plynofikácia

-Elektroinštalácie

-Obnova okapového chodníka

-Obnova spoločných priestorov

 

 

 

 

Po ukončení prác

...Udržíme teplo vo Vašom domove

Pred začatím prác