Znievska 13, 15, Bratislava

– Zateplenie obvodového plášťa

– Generálna rekonštrukcia a zateplenie strechy

– Rekonštrukcia bleskozvodov vrátane revíznej správy

– Výmena kopilitov

– Dodávka a montáž plastových okien v spoločných priestoroch

– Rekonštrukcia vstupných priestorov, vrátane

poštových schránok, vchod č.15

– Kotvenie predsadenej lodžiovej steny BANKS a zateplenie

– Kotvenie a sanácia betónových lodžiových zábradlí

– Kompletná sanácia podláh v lodžiach vrátane

nášľapných vrstiev

– Spôsob financovania: ŠFRB

 

Pred začatím prác

Po ukončení prác