LUKYSTAV.SK

KONTAKT

Sídlo spoločnosti:

LUKYSTAV, s.r.o.

Váhovská cesta 517, Dolná Streda, 925 63.

Telefón: +421 917 846 580 / 031-7899965

E-mail: info@lukystav.sk

Budatínska 1, Bratislava, 851 05

Telefón: +421 917 228 996 / +421 917 651 705

E-mail: info@lukystav.sk

Pobočka Bratislava:

LUKYSTAV, s.r.o.

 
 

Znievska 13, 15, Bratislava

- Zateplenie obvodového plášťa

- Generálna rekonštrukcia a zateplenie strechy

- Rekonštrukcia bleskozvodov vrátane revíznej správy

- Výmena kopilitov

- Dodávka a montáž plastových okien v spoločných priestoroch

- Rekonštrukcia vstupných priestorov, vrátane

  poštových schránok, vchod č.15

- Kotvenie predsadenej lodžiovej steny BANKS a zateplenie

- Kotvenie a sanácia betónových lodžiových zábradlí

- Kompletná sanácia podláh v lodžiach vrátane

  nášľapných vrstiev

- Spôsob financovania: ŠFRB

Pred začatím prác

Po ukončení prác

...Udržíme teplo vo Vašom domove