CERTIFIKÁTY A
LICENCIE

Disponujeme licenciami udelenými TSÚS, ktoré oprávňujú našu spoločnosť používať zatepľovacie systémy napr. BASF PCI, STO, WEBER – TERANOVA atď., realizovanie tepelnej izolácie a hydroizolácie plochých striech systémom Fatrafol, zabudovávanie vonkajších otvorových konštrukcií do stavby.

Naši pracovníci sú zaškolení na prácu v každom konkrétnom KZS. Spoločnosť Lukystav, s.r.o.  je držiteľom certifikátu ISO 9001, v r. 2013 sme sa stali členmi „Združenia pre podporu obnovy bytových domov“  a Úradom regionálneho zdravotníctva SR nám bolo udelené „Oprávnenie na odstraňovanie azbestu, alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb v interiéroch budov“.

Odbornosť, kvalita a skúsenosť

Serióznosť a ekonomická stabilita

Kontaktné údaje

Sídlo spoločnosti

LUKYSTAV, s.r.o.
Váhovská cesta 517
925 63, Dolná Streda 

IČO: 45601992

Mobil: +421 907 741 128
E-mail: info@lukystav.sk

Spoločnosť zaregistrovaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Trnava Oddiel Sro, vložka č: 26129/T.

Pobočka Bratislava

LUKYSTAV, s.r.o.
Budatínska 1
851 05, Bratislava

Mobil: +421 917 228 996 
E-mail: milan.firek@lukystav.sk

Neváhajte nás kontaktovať