REKONŠTRUKCIA A VÝMENA
ELEKTROINŠTALÁCIÍ

Slaboprúd

  • digitálne audio a videosystémy DDS
  • prístupové systémy BES, DEK, RAK

Silnoprúd

  • výmena a rekonštrukcia osvetlenia
  • rekonštrukcia a výmena hlavného domového vedenia NN
  • rekonštrukcia a výmena elektromer vých rozvádzačov RE
  • výmena prívodnych káblov do bytových rozvodníc RB

Bleskozvod

Kontaktné údaje

Sídlo spoločnosti

LUKYSTAV, s.r.o.
Váhovská cesta 517
925 63, Dolná Streda 

IČO: 45601992

Mobil: +421 907 741 128
E-mail: info@lukystav.sk

Spoločnosť zaregistrovaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Trnava Oddiel Sro, vložka č: 26129/T.

Pobočka Bratislava

LUKYSTAV, s.r.o.
Budatínska 1
851 05, Bratislava

Mobil: +421 917 228 996 
E-mail: milan.firek@lukystav.sk

Neváhajte nás kontaktovať