KOTVENIE LODŽIÍ

Kotvenie lodžií - BANKS - S

Panelové domy vystavané systémom BANKS-S, obsahujú technickú vadu uchytenia predsadených balkónov – lodžií. Porucha spočíva v nesprávne realizovanom kotvení predsadených lodžií k objektu /panelovému domu/. Toto kotvenie obmedzuje vzájomné posuny medzi domom a konštrukciou lodžií vo zvislom, ako aj vodorovnom smere.  Posuny, spôsobené teplotnými zmenami v priebehu denného i nočného cyklu spôsobujú narúšanie konštrukcie a statiky predsadených lodžií. Táto konštrukčná chyba predstavuje i bezpečnostný problém,  preto Vám ponúkame jedinečné riešenie.

Novo navrhnuté kotvenie TERMO + holding a.s. prináša riešenie tohto problému bez zásahu do interiéru a stavebné práce sú vykonávané zo strany lodžií. Kotvenie zároveň  rieši aj prípadný osový posun nosných stien paneláku voči zvislým stenám lodžie. Práce sa vykonávajú diamantovou vŕtacou sústavou, ktorá umožňuje veľmi presné a bezhlučné osadenie doplnkového kotvenia. Riešenie od TERMO + holding a.s. je moderným a konformným riešením pre vašu bezpečnosť.

Firma LUKYSTAV s.r.o. je spolu s TERMO + holding a.s. výhradným dodávateľom kotvenia na slovenskom trhu. Naši zamestnanci absolvovali odborné školenie potrebné na realizáciu kotvenia.

Úspešné kotvenie predsadených lodžií bytového domu
Holíčska 13-15, Blagoevova 18-20, Pečnianska 1-3, Bratislava

Ďalšie úspešné kotvenie predsadených lodžií
bytového domu Znievska 1, 3 a Znievska 13, 15 Bratislava

Po ukončení prác boli TSÚS vykonané výťažné skúšky daného kotvenia.

Kontaktné údaje

Sídlo spoločnosti

LUKYSTAV, s.r.o.
Váhovská cesta 517
925 63, Dolná Streda 

IČO: 45601992

Mobil: +421 907 741 128
E-mail: info@lukystav.sk

Spoločnosť zaregistrovaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Trnava Oddiel Sro, vložka č: 26129/T.

Pobočka Bratislava

LUKYSTAV, s.r.o.
Budatínska 1
851 05, Bratislava

Mobil: +421 917 228 996 
E-mail: milan.firek@lukystav.sk

Neváhajte nás kontaktovať