Obytná zóna v Dolnej Strede

Nové bývanie na
starej adrese

Zatepľovanie a komplexná obnova bytových domov vrátane
všetkých potrebných podporných činností
bullets

Naše služby radi prispôsobíme vaším predstavám

bullets

PORADÍME VÁM

AKO NA TO...

Našim klientom ponúkame široké portfólio služieb súvisiacich s komplexnou revitalizáciou bytového domu počnúc od prípravy projektovej dokumentácie a vymedzenia rozsahu realizovaných prác.

S rozsahom prác je nevyhnutné riešiť spôsob vhodného financovania daného projektu obnovy. Ponúkame poradenstvo v oblasti financovania formou ŠFRB, komerčných úverov, príp. aktuálnych štátnych dotácií.

Spoločnosť Lukystav, s.r.o. pôsobí na pracovnom trhu od r. 2004. Počas obdobia nášho pôsobenia sme nadobudli množstvo praktických skúseností, teoretických vedomostí a taktiež sledujeme najnovšie trendy v oblasti nášho pôsobenia.

Našim cieľom je poskytovať profesionálne služby na najvyššej úrovni a tým uspokojiť požiadavky aj tých najnáročnejších klientov.

0917 846 580

Stroje aj pre zemné
a výkopové práce
Výstavba a predaj
rodinných domov
prinovej_icon
Obytná zóna v Dolnej Strede
Predaj pozemkov pri Novej ulici spustený !
Stroje aj pre zemné
a výkopové práce
Výstavba a predaj
rodinných domov
prinovej_icon
Obytná zóna v Dolnej Strede
Predaj pozemkov pri Novej ulici spustený !

Máte nezodpovedané otázky? Radi vám poradíme. Neváhajte nás kontaktovať.

realizácia komplexnej obnovy
bytového domu

 • zateplenie obvodového plášťa
 • odstránenie systémových porúch
 • rekonštrukcia strechy
 • výmena plastových alebo AL okien a dverí
 • obnova výťahov
 • oprava bleskozvodov
 • výmena stúpajúcich  rozvodov, hydraulické
 • vyregulovanie vykurovacej sústavy
 • kotvenie lodžií
 • rekonštrukcia balkónových konštrukcií
 • satelitno – televízne a internetové rozvody
 • montáž  kamerových systémov a pod

Počas celej realizácie prác naši pracovníci udržujú na stavenisku poriadok a dodržujú všetky predpisy v
oblasti BOZP. Po ukončení prác a odovzdaní diela klientovi dáme priestory ako interiéru tak aj exteriéru
bytového domu do pôvodného stavu.  

Lukystav, s.r.o.
Dušan Vajdík, konateľ

ČO SA NÁM PODARILO
ZREALIZOVAŤ

POVEDALI O NÁS

Kontaktné údaje

Sídlo spoločnosti

LUKYSTAV, s.r.o.
Váhovská cesta 517
925 63, Dolná Streda 

IČO: 45601992

Mobil: +421 918 539 286
E-mail: info@lukystav.sk

Spoločnosť zaregistrovaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Trnava Oddiel Sro, vložka č: 26129/T.

Pobočka Bratislava

LUKYSTAV, s.r.o.
Budatínska 1
851 05, Bratislava

Mobil: +421 917 651 705
E-mail: galis@lukystav.sk

Neváhajte nás kontaktovať