KONTAKTNÉ ÚDAJE
SPOLOČNOSTI LUKYSTAV

Fakturačné údaje

LUKYSTAV, s.r.o.
Váhovská cesta 517
925 63, Dolná Streda

IČO: 45601992
DIČ: 2023049908
IČ DPH: SK2023049908

Spoločnosť zaregistrovaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Trnava Oddiel Sro, vložka č: 26129/T.

Pobočka Bratislava

Milan Firek – majster
Mobil:
+421 917 228 996 
E-mail: milan.firek@lukystav.sk

Jaroslav Barcsay – rozpočtár Mobil: +421 902 804 338 E-mail: rozpoctar3@lukystav.sk

Martin Galis – obchodný zástupca
Mobil:
+421 917 651 705 
E-mail: galis@lukystav.sk

Jozef Šandor – stavbyvedúci
Mobil:
+421 918 699 048 
E-mail: sandor@lukystav.sk

Sídlo spoločnosti Sereď

Dušan Vajdík – konateľ spoločnosti
E-mail: vajdik@lukystav.sk        

Ing. Branislav Madáč – riaditeľ spoločnosti
Mobil:
+421 917 846 580
E-mail: madac@lukystav.sk      

Bc. Katarína Poláková –  ekonomické oddelenie

Mobil: +421 918 213 301

E-mail: ekonom@lukystav.sk
Účto.: uctovnictvo@lukystav.sk
Faktúry: faktury@lukystav.sk

Oddelenie rozpočtov 

Mobil: +421 948 619 514

E-mail: rozpoctar1@lukystav.sk

Katarína Baltesová – prípravárka
Mobil:
+421 918 539 286
E-mail: priprava2@lukystav.sk

Ing. Branislav Madáč – stavbyvedúci
Mobil:
+421 917 846 580
E-mail: madac@lukystav.sk

Juraj Ščasný – majster
Mobil:
+421 903 203 740
E-mail: scasny@lukystav.sk

Milan Lacek – majster
Mobil:
+421 907 741 128
E-mail: info@lukystav.sk

Ladislav Slahúčka – majster
Mobil:
+421 905 409 411
E-mail: slahucka@lukystav.sk

Marián Vekrbauer– elektroinštalácie
Mobil:
+421 948 619 514
E-mail: elektro@lukystav.sk

Obchodné oddelenie

Ing. Branislav Madáč
Mobil:
+421 917 846 580
E-mail: madac@lukystav.sk      

Martin Galis
Mobil:
+421 917 651 705 
E-mail: galis@lukystav.sk

Ing. Andrea Petrovičová
Mobil: +421 948 848 555
E-mail: petrovicova@lukystav.sk

Pobočka Bratislava

Milan Firek – majster
Mobil:
+421 917 228 996 
E-mail: milan.firek@lukystav.sk

Jaroslav Barcsay – majster
Mobil:
+421 902 804 338 
E-mail: barcsay@lukystav.sk

Martin Galis – obchodný zástupca
Mobil:
+421 917 651 705 
E-mail: galis@lukystav.sk

Jozef Šandor – stavbyvedúci
Mobil:
+421 918 699 048 
E-mail: sandor@lukystav.sk

Kontaktné údaje

Sídlo spoločnosti

LUKYSTAV, s.r.o.
Váhovská cesta 517
925 63, Dolná Streda 

IČO: 45601992

Mobil: +421 907 741 128
E-mail: info@lukystav.sk

Spoločnosť zaregistrovaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Trnava Oddiel Sro, vložka č: 26129/T.

Pobočka Bratislava

LUKYSTAV, s.r.o.
Budatínska 1
851 05, Bratislava

Mobil: +421 917 228 996 
E-mail: milan.firek@lukystav.sk

Neváhajte nás kontaktovať