Projekt rozvoj sektorových zručností v
spoločnosti LUKYSTAV s.r.o.

Výstavba domov v Dolnej Strede

Zateplenie bytového domu Šahy

Zateplenie bytového domu

Zateplenie bytového domu
Generála Svobodu 2752, Trenčín

Zateplenie bytového domu
Pádivého 687,688, Trenčín

Zateplenie bytového domu
Hollého 1914 – 4, 5, Nové Mestom nad Váhom

Kontaktné údaje

Sídlo spoločnosti

LUKYSTAV, s.r.o.
Váhovská cesta 517
925 63, Dolná Streda 

IČO: 45601992

Mobil: +421 907 741 128
E-mail: info@lukystav.sk

Spoločnosť zaregistrovaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Trnava Oddiel Sro, vložka č: 26129/T.

Pobočka Bratislava

LUKYSTAV, s.r.o.
Budatínska 1
851 05, Bratislava

Mobil: +421 917 228 996 
E-mail: milan.firek@lukystav.sk

Neváhajte nás kontaktovať