Hlohová 14, Hlohovec

-Zateplenie bytového domu

-Odstránenie systémovej poruchy loggií

-Zateplenie podhľadov pivničných priestorov a vstupných

priestorov

-Vnútorná svetelná a silnoprúdová inštalácia

-Bleskozvod a uzemnenie

-Výmena spoločných rozvodov – hydraulické vyregulovanie TÚV

a doizolovanie potrubí SV, TÚV a C-TÚV

 

Pred začatím prác

Po ukončení prác