Klčové 90/9-10, NMnV

Obnova bytového domu:
• Zateplenie bytového domu
• Výmena spoločných rozvodov:
• Iná modernizácia