Zelená 10, Nové Mesto nad Váhom

-Zateplenie bytového domu

-Odstránenie systémovej poruchy balkónov

-Rekonštrukcia bleskozvodov

-Výmena výťahu

-Výmena spoločných rozvodov ZTI – vodovod, kanalizácia, plynofikácia

-Elektroinštalácie

-Obnova okapového chodníka

-Obnova spoločných priestorov

 

Pred začatím prác

Po ukončení prác