Hollého 1915/8-11, NMnV

Výmena rozvodov BD Hollého 745 Senica:
• Bytové jadro
• Zdravotno-technická inštalácia
• Plynoinštalácia
• Vzduchotechnika