M.R. Štefánika 361/32,34, Stará Turá

-Zateplenie bytového domu

-Zateplenie strešného plášťa

-Odstránenie systémovej poruchy loggií

-Zateplenie podhľadov pivničných priestorov

-Rekonštrukcia okapového chodníka

-Modernizácia spoločných priestorov bytového domu

-Výmena spoločných rozvodov – hydraulické vyregulovanie TÚV

a doizolovanie potrubí SV, TÚV a C-TÚV

 

Pred začatím prác

Po ukončení prác