Spádová 1144, Sereď

– Zateplenie obvodového plášťa

– Dodávka a montáž plastových okien v spoločných priestoroch

– Vymaľovanie spoločných priestorov

– Repasia zvončekových tabiel

– Výmena stúpajúcich a ležatých rozvodov ZTI

– Rekonštrukcia elektroinštalácie spoločných priestorov

– Rekonštrukcia bleskozvodu vrátane revíznej správy

– Oprava odkvapového chodníka

 

Pred začatím prác

Po ukončení prác